top of page

Tüketici Uyuşmazlıklarında Yeni Dönem Başladı

August 03, 2020

28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun") ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a (“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"), “Dava şartı olarak arabuluculuk” başlığı ile “73/A” maddesi eklenmiştir.  Böylece, parasal sınır olan 10.390 TL ve üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.

 

Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Artık Dava Şartı

 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a eklenen 73/A maddesi uyarınca tüketici mahkemelerinde görülen ve parasal sınır olarak 10.390 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar veya konusu para ile belirlenemeyen uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk dava şartına tabi kılınmış ve dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması bir dava şartı haline getirilmiştir.  Bununla birlikte,

 • Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında kalan uyuşmazlıklar (10.390 TL altında kalan uyuşmazlıklar),

 • Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar,

 • İhtiyati tedbir kararlarının alınması,

 • Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılmasına ilişkin davalar,

 • Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından kaynaklanan uyuşmazlıklar

zorunlu arabuluculuk kapsamının dışında tutulmuştur.

Kural olarak, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A/11. maddesi uyarınca, dava şartı olan arabuluculukta taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur ve bu taraf lehine vekâlet ücreti hükmedilemez. Ancak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/A. maddesi, bu kurala bir istisna getirmiştir. 73/A maddesine göre, tüketicinin geçerli mazereti olmaksızın ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, tüketici yargılama giderinden sorumlu tutulmayacak ve tüketici lehine vekâlet ücretine hükmedilebilecektir.

Arabuluculuk Merkezi Nasıl Kurulur?

March 10, 2020

Arabuluculuk merkezlerinin nasıl kurulacağı ile ilgili meslektaşlarımızdan sık sık sorular almaktayız.  Ege Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi olarak tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak için kaleme aldığımız makalenin ilk bölümünde merkez kurarken dikkat etmeniz gereken hususlardan bahsedeceğiz:  

 

Mevzuat

Mevzuatımızda henüz “arabuluculuk merkezi”nin tanımı olmamakla birlikte “arabuluculuk büroları” …arabulucunun işlerini yürüttüğü yer olarak tanımlanmıştır ve Daire Başkanlığı’nın denetimi altındadır.  Dolayısıyla, arabuluculuk merkezini birden fazla arabulucununbir araya gelerek arabuluculuk işlerini yürüttükleri yer olarak tanımlamak çok da yanlış olmaz.  Arabuluculuk merkezlerinin kuruluşu ve tabi olacakları kurallar konusunda halihazırda bir mevzuat çalışması yürütülmektedir ve sonuçlandığında bu konuyu başka bir makalemizde ele alacağız.    

 

İş Planı 

Her işi kurarken yapılması gerektiği gibi merkezinizi kurmadan önce bir iş planınız yapmanız, hedeflerinizi ve ilkelerinizi, olası gelir ve giderlerinizi belirlemeniz gerekir.  Bu konuları merkez kurmadan önce ortaklarınızla tartışmanız ve tereddüte yer vermeyecek şekilde anlaşmanız merkezinizin ilerideki başarısı için kritiktir.   

Giderler:

 • İlk kuruluş masraflarınız (büro eşyası ve dekorasyonu, bilgisayar, yazıcı, telefon, faks, projektör vs diğer elektronik cihazlar)

 • Düzenli giderleriniz (ofis kirası, sekreterya, muhasebeci, arabuluculuk faaliyetinde kullanacağınız özel yazılım, telefon/internet/su/elektrik vs faturaları) 

 • Tanıtım ve bunların yönetimi ile ilgili masraflarınız (İnternet sitesi / Blog / E-posta / Hosting / Sosyal Medya / Bulutta Veri Saklama ve bunların yönetimi)

 • Eğitim giderleriniz (seminerlere katılım vs) / Kütüphane

 • Mesleki Sorumluluk Sigortası

Gelirler:

 • Arabuluculuk faaliyetleriniz

 • Merkezinizin toplantı odalarının veya diğer imkanlarının diğer arabuluculara kiralanması 

 • Ortak arabulucuların merkeze ödeyecekleri aidatlar

 

Nasıl Bir Hukuki Yapı Kuracaksınız? 

Mevzuatımızda merkezler için henüz herhangi bir zorunlu yapı öngörülmediği için pratikte merkezlerin Adi Şirket veya Anonim Şirket olarak kurulduğunu görmekteyiz.  Buna merkezi kuracak ortakların iş planı ve beklentileri karar verecektir.  Bu aşamada bir mali danışmandan da destek almanızı tavsiye ederiz çünkü iki yapının da farklı vergisel ve finansal sonuçları vardır.    

AŞ veya Adi Şirket olarak kurulmuş olun, merkezinizin ortakları arasında akdedeceğiniz bir Ana Sözleşme (AŞ’de belki ayrıca Hissedarlar Sözleşmesi) ile ortakların arasındaki hukuki ilişkiyi, merkezin yönetim ve temsilini, iç denetimini, finansal konuları, bütçeyi, kar dağıtımını, yeni ortak alımını, ortaklıktan ayrılmayı, uyuşmazlık çözüm mekanizmalarını vs. düzenleyeceksiniz.     

 

Fiziki Ortam

Bütçeniz, iş planınız ve beklediğiniz iş yükü kiralayacağınız / satın alacağınız ofiste belirleyici unsurlar olacaktır.  Büronuzun fiziki ortamı başarılı bir arabuluculuk süreci yürütmeye uygun bir mekan olmalıdır ve bu da en az 2 toplantı odasını gerektirmektedir ki gerektiğinde arabulucu tarafları ayırarak iki farklı mekanda arabuluculuk sürecini devam ettirebilsin. 

 

İş Bölümü

Merkezinizde ortaklar arasında baştan bir iş bölümü yapmak ve gerektiğinde profesyonel yönetici desteği almak merkezinizin yönetimini kolaylaştıracaktır.  Örneğin: IT, tanıtım, sosyal medya, muhasebe vs’den sorumlu ortaklar belli olsun.

 

Uzmanlık & Devam Eden Eğitim

Merkezinizin hangi alanlarda arabuluculuk yapacağını belirleyin ve bu konulara ağırlık verin.  Düzenli olarak eğitimlere katılarak uzmanlık alanlarınızı destekleyin.

 

Reklam yasağı

Mevzuatımıza göre arabulucuların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları yasaktır.  Ancak, eğitim maksatlı düzenleyeceğiniz seminerler, atölyeler, yayımlayacağınız makaleler, bilgilendirme amaçlı TV programlarına katılım, röportajlar vs reklam yasağı kapsamında addedilmemektedir.  

 

Şablonlar & Özel Yazılım Desteği

Merkezinizin arabuluculuk sürecinde kullanılan temel dokümanlarında (davet yazısı, toplantı tutanakları, anlaşma formatı, son tutanak) yeknesaklık olsun.  Bu konuda gerekirse özel bir yazılım firmasından destek alın.  

 

Etik Kurallar

Merkez olarak mevzuata ve Arabuluculuk Kurulu’nun yayınladığı etik kurallara uymanın bir garantisi olarak bir iç denetim mekanizması kurun. Örneğin, herhangi bir arabuluculuk sürecine başlamadan önce menfaat çatışması olup olmadığını sistematik bir şekilde kontrol edin ve menfaat çatışmasını engellemek, gizliliği sağlamak için gerekli önlemleri alın.     

 

Bilgiyi Paylaşın

Arabuluculuk kollektif bilgi arttıkça daha başarılı icra edilen bir meslektir.  Toplumda arabuluculuğun barışçıl bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olması hakkında farkındalık yaratmak, diğer arabulucu ve avukat meslektaşlarınızla tecrübe ve bilgilerinizi paylaşmak, fikir alışverişinde bulunmak her arabulucunun asli görevidir.  Bu tarz faaliyetlere merkez olarak önem verin ve destekleyin.  

 

Unutmayın, birlikte daha güçlüsünüz!

 

Arabuluculuk kaybedeni olmayan dostane bir çözüm yoludur

 

2018’de Marmaris/Muğla’da kurulan «EGE ARABULUCULUK UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ» olarak dava şartı arabuluculuk sürecinde deneyimli arabulucu avukat kadromuzla sizlere destek vermeye hazırız.

 

Arabuluculuk hakkında bilgi almak veya doğrudan başvuruda bulunmak için merkezimizin +90 (252) 412 9 412no’lu telefonundan randevu alabilir veya egearabuluculuk@egearabuluculukmerkezi.com  adresine e-posta atabilirsiniz.

 

Arabulucu Listemizi Görmek için TIKLAYINIZ

Merkezimize Arabuluculuk Başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ

Arabulucu ne yapar?

January 01, 2020

Taraflar adına karar veremiyorsunuz. Hakim gibi yetkileriniz yok.  Taraf tutamıyorsunuz ve bağımsızsınız, onu da anladık. Her ne kadar bazı hususlarda arabuluculuğa başvuru dava şartı olsa da sürecin devamının karşılıklı rızaya bağlı olduğunu söylüyorsunuz.  Taraflara hukuki tavsiye veremiyorsunuz.  Taraflardan biri istediği zaman arabuluculuk sürecini sonra erdirebilir diyorsunuz!  Allahaşkına siz arabulucular ne yapıyorsunuz o zaman?

 

Arabulucular olarak zaman zaman bu soruların bir kısmını taraflardan ve avukat meslektaşlarımızdan duymuşuzdur.  Yukarıda sayılanları yapamadığımız doğru, iyi ki de yapamıyoruz.  

 

Arabuluculuk bizim değil, sizin süreciniz.  Karar yetkisi sizde ve müvekkilinizde, ve arabuluculuk süreci sizin ve müvekkilinizin tamamıyla kontrolünde olan tek uyuşmazlık çözüm süreci.  Haliyle böyle bir süreçte arabulucunun sizin tarafınızda olması diye bir konsept de söz konusu olamaz.  Hukuki tavsiye verme görevi de doğal olarak tarafların avukatlarının görevi. 

 

Peki biz arabulucular ne yapıyoruz?  Öncelikle iyi bir hazırlık sürecinden sonra size sormamızdan hoşlanmayacağınız bazı sorular soruyoruz.  Yani hayatın gerçekleri konusunda sizi biraz zorluyoruz.  Biz bunlara “gerçeklik testi” diyoruz.    

 

Gerçekte menfaatinizin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.  Bu menfaate ulaşmak için nasıl bir anlaşma beklentiniz olduğunu açığa çıkarmaya çalışıyoruz.

 

Tarafları büyük resme odaklamaya çalışıyoruz.  Onların anlaşmaya ulaşmasına engel olacak hukuki veya fiili detayları masaya yatırıyoruz.

 

Taraflara davaya gitmeleri durumunda onları bekleyen masraf, süreler ve olası sonuçlar konusunda gerçekçi bir hesap ve değerlendirme yapmaya teşvik ediyoruz.

 

Zaman zaman taraflarla ayrı toplantılar yaparak toplantılarda gerginliğin tırmanmasını önlüyor ve tarafların ısrar ettikleri pozisyonlarındansa menfaatlerine konsantre olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. 

 

Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde son bir çözüm önerisi getiriyoruz. 

 

En kötü barışın bile en iyi savaştan daha iyi olduğunu biliyor ve iki taraf için de kazan-kazan çözümünün sadece arabuluculuk sürecinde mümkün olduğuna inanıyoruz.

 

(Kaynak: www.mediate.com’dan esinlenmiştir)

 

#egearabuluculuk #ege #marmaris #muğla #arabuluculuk #hukuk #davaşartı #mediation #merkez #arabuluculukmerkezi

ARABULUCULUK FAALİYETİ SONUCUNDA ANLAŞILAN HUSUSLARDA DAVA AÇMA YASAĞI

January 09, 2020

Bilindiği üzere, Arabuluculuk Kanunu’nun Madde 18/5’i şu hükmü içermektedir: “[…] Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde üzerinde anlaşma yapılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz”.  Bu düzenleme hakimin re-sen dikkate alacağı bir “dava şartı” ve “dava açma yasağı” olarak nitelendirilmektedir.  Ancak, bunu hak arama hürriyetini engelleyen bir yasak şeklinde algılamamak gerekir. 

 

ANKARA BAM 5. HD 2019/2895 Esas No 2019/2493 sayılı kararı ile “dava açma yasağının” uygulanmasına ilişkin arabuluculuk açısından önemli bir içtihat oluşturdu.  Söz konusu kararda taraflar arasındaki uyuşmazlık: “[…] davacının işe iadeyle ilgili arabuluculuk tutanağında belirtilenAra feragat beyanının geçerli olup olmadığı ve arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılan hallerde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında dava açılıp açılamayacağına” ilişkindir.  Mahkeme Arabuluculuk Kanunu Madde 18/5’e atıf yaparak:

 

 • üzerinde anlaşılan hususlarda dava açma yasağı olduğu,

 • arabuluculuk anlaşma belgesinin ilam niteliğinde belge olduğu,

 • dava açma yasağının, dava şartlarından olan “hukuki yarar bulunması (HMK 114/1)” özel bir görünümü olduğunu ifade etmiş; ve

 • anlaşılan konular hakkında dava açılması durumunda dava şartı yokluğundan davanın usulden reddedilmesine karar vermiştir. 

 

Mahkeme kararında dava açma yasağının istisnaları olduğuna da dikkat çekmiş (ehliyetsizlik, emredici hukuk kurallarına, kamu düzenine, ahlaka, kişilik haklarına aykırılık gibi), bu durumda sözleşmenin mutlak butlanla sakat olduğunun tespitinin mahkemeden istenebileceğini ifade etmiştir. Ayrıca, anlaşma belgesinin sahte olması, anlaşmanın geçersizliği, anlaşma hükümlerinin yorumlanmasına ihtiyaç bulunması gibi durumlarda da dava açma olanağının bulunduğunun altını çizmiştir.  Mahkemenin incelemesine göre bahsi geçen davada sahtelik konusunda bir iddia olmadığı ve irade fesadı iddiasının da somut ve kesin delillerle ortaya konmadığı karara bağlanmıştır. 

 

Sonuç olarak bu BAM kararının arabuluculuk uygulamalarına ışık tutacağını ve taraflar açısından arabuluculuk anlaşma belgelerinin hukuki güvenilirliğini daha da pekiştireceğini düşünüyoruz.  

İş Hukuku ve Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun Sürelere Etkisi

November 11, 2019

Arabuluculuk, kazan kazan ilkesi gereğince her iki tarafın da kazançlı çıktığı, sorunların iletişim kurularak çözüldüğü, husumetlerin giderildiği ve bu yolla toplumsal barışa da katkı sunan, para ve zamandan tasarruf sağlayan bir sistemdir. 

 

Arabuluculuk, ülkemizde uygulanmaya başlandığı Kasım 2013 tarihinden bu güne büyük bir ivme ile gelişimini sürdürmektedir. 

 

Dava şartı arabuluculuk sisteminde tarafların %70 gibi yüksek bir oranında anlaşma ile uyuşmazlıklarını sonuçlandırdıkları görmek, arabuluculuk adına sevindiricidir. 

 

Arabuluculuğun avantajlarından biri de sürelere etkisidir.  Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez (HUAK m. 18A/15). 

 

Belirtmek gerekir ki arabuluculuk bürosuna başvurulmasıyla birlikte sadece maddi hukuktaki değil, usul hukukundaki hak düşürücü süreler de işlemeyecektir. 

 

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da şudur ki arabuluculuğa başvurunun dava şartı olarak kabul edilmediği uyuşmazlıklarda; bir başka ifadeyle, ihtiyari arabuluculuk süreçlerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvuru hâlinde, arabuluculuk bürosuna başvurulması ile değil, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez (HUAK m. 16/1, c. 1). 

Kaynak: http://www.adb.adalet.gov.tr/link/ticariuyusmazliklardadavasartiarabuluculuk.pdf 

Ticari ve İş Uyuşmazlıklarınızda Arabuluculuk Başvurularınızı doğrudan Ege Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezine Yapabilirsiniz - Marmaris/Muğla

March 13, 2019

Bir yılı aşkın süredir uygulanan iş uyuşmazlıklarında dava şartı/zorunlu arabuluculuk ve 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle gündeme gelen ticari uyuşmazlıklarda dava şartı/zorunlu arabuluculuk sürecini bu alanda hizmet veren, deneyimli ve uzman bir kadrodan alınacak destek ile yürütmek büyük önem arz etmektedir.  2018’de Marmaris/Muğla’da kurulan «Ege Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezi» olarak zorunlu arabuluculuk sürecinde deneyimli arabulucu avukat kadromuzla sizlere destek vermeye hazırız.

Arabuluculuk kaybedeni olmayan dostane bir çözüm yoludur.

 

Arabuluculuk hakkında bilgi almak veya başvuruda bulunmak için merkezimizin +90 (252) 412 9 412 no’lu telefonundan randevu alabilir veya egearabuluculuk@egearabuluculukmerkezi.com  adresine e-posta atabilirsiniz.

•  Merkezimiz, uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla dostane şekilde çözülmesine yönelik hizmet vermek amacıyla, Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı, alanlarında uzman ve tecrübeli  9 arabulucu avukat tarafından 2018 yılında Marmaris/MUĞLA'da kurulmuştur ve tüm Türkiye genelinde hizmet vermektedir. 

•Merkezimiz Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet vermekte olup ekibimizde arabuluculuk müzakerelerini İngilizce dilinde yürütebilecek yeminli tercüman arabulucular da bulunmaktadır.

 

Arabulucu listemizi görmek için TIKLAYINIZ 

Merkezimize arabuluculuk başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ

İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuğun 2018 Başarı Karnesi

January 01, 2019

•  İş uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvurunun bir dava şartı haline getirilmesiyle uygulamanın başladığı2018 başından itibaren arabuluculara giden 297 bin 147 dosyanın %67’si anlaşma ile sonuçlanmıştır.

•  2017’de aynı dönemde iş mahkemelerinde 190 bin dava açılırken 2018 yılının aynı döneminde dava sayısı 68 bin 280’e gerilemiştir.

•  İş yargısında dava şartı arabuluculuk uygulaması dava sayısının 2/3 oranında azalması sonucunu doğurmuştur.

•  İş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuğun elde ettiği başarının neticesi olarak ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvuru dava şartı haline getirilmiştir. 

Arabuluculuk kaybedeni olmayan dostane bir çözüm yoludur.

 

Arabuluculuk hakkında bilgi almak veya başvuruda bulunmak için merkezimizin +90 (252) 412 9 412 no’lu telefonundan randevu alabilir veya egearabuluculuk@egearabuluculukmerkezi.com  adresine e-posta atabilirsiniz.

•  Merkezimiz, uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla dostane şekilde çözülmesine yönelik hizmet vermek amacıyla, Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı, alanlarında uzman ve tecrübeli  9 arabulucu avukat tarafından 2018 yılında Marmaris/MUĞLA'da kurulmuştur ve tüm Türkiye genelinde hizmet vermektedir. 

•Merkezimiz Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet vermekte olup ekibimizde arabuluculuk müzakerelerini İngilizce dilinde yürütebilecek yeminli tercüman arabulucular da bulunmaktadır.

 

Arabulucu listemizi görmek için TIKLAYINIZ 

Merkezimize arabuluculuk başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ

Hangi Ticari Davalar Zorunlu Arabuluculuğa Tabi?

March 04, 2019

Kaybedeni olmayan dostane çözüm yöntemi arabuluculuk 1 Ocak 2019'dan itibaren Türk ticari hayatında artık dava şartı, yani zorunlu arabuluculuk olarak yerini aldı.  Peki hangi ticari davalarda dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu var?

 

Türk Ticaret Kanunu'na 5/A ile eklenen maddenin kapsamı oldukça geniş, ancak, genel örnekler vermek gerekirse aşağıda sayılan uyuşmazlıklardan konusu bir miktar para alacağına veya tazminata ilişkin olanlarda dava açmadan önce arabulucuya başvuru şartının olduğunu söyleyebiliriz:

 

Poliçe, bono, çek

Acentelik

AŞ, LŞ’ye ilişkin uyuşmazlıklar / Ortaklıktan çıkma

Eşya taşıma / yolcu taşıma

Haksız rekabet

Sigorta

Bir malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki davalar

Rekabet yasağı

Yayın sözleşmesi

Kredi mektubu ve kredi emrini 

Komisyon sözleşmesi 

Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları 

Havale, Saklama Sözleşmeleri 

Marka / Patent / Coğrafi İşaret vs. gibi haklardan doğan davalar

Gümrük, depolama gibi yerlerden doğan davalar

Serbest Bölgeler Kanunu

Umumi Mağazalar Kanunu

Her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili hususlardan doğan hukuk davaları (borcun kaynağının önemi yoktur, sözleşme, sebepsiz zenginleşme veya haksız fiil olabilir)

Aşağıdakiler de dava şartı arabuluculuğa tabidir:

• Genel haciz yoluyla takipte ödeme emrine itiraz edildiğinde itirazın hükümden düşürülmesi aşamasında itirazın iptali davası (İİK m. 67) açılmadan önce

• Borçlunun, itirazın geçici kaldırılması kararının kesin kaldırmaya dönüşmesini engellemek için geçici kaldırma kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde, genel mahkemede açabildiği borçtan kurtulma davası (İİK m. 69/II)42,

•Maddi hukuk bakımından borçlu olunmadığı iddiası ile açabildiği menfi tespit davası (İİK m. 72/1)43,

•Cebrî icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldığı paranın geri verilmesi için açabildiği istirdat (geri alma) davası (İİK m. 72/VII) ve

•Borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacaklarının haczinde bildirim (üçüncü haciz ihbarnamesi) üzerine açılacak menfi tespit davası (İİK m. 89/3)

Örnek listeden görüldüğü üzere ticari davalarda zorunlu arabuluculuğun kapsamı oldukça geniştir ve herhangi bir hak kaybına uğramamak adına zorunlu arabuluculuk sürecini bu alanda hizmet veren, deneyimli ve uzman bir kadrodan alınacak destek ile yürütmek büyük önem arz etmektedir.

 

2018’de Marmaris’te kurulan «Ege Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezi» olarak zorunlu arabuluculuk sürecinde deneyimli arabulucu avukat kadromuzla sizlere destek vermeye hazırız.

 

Arabulucu listemizi görmek için TIKLAYINIZ 

Merkezimize arabuluculuk başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Dönemi Başladı

January 04, 2019

Geçen yıl iş davaları için getirilmiş olan dava şartı (zorunlu) arabuluculuğun uygulamada sağladığı başarı ve açılan dava sayılarında ciddi miktarda düşüş dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'na yapılan değişiklikle 1 Ocak 2019 itibariyle ticari davalarda da arabuluculuk artık dava şartı haline gelmiştir.  Yani, kanundaki kapsama giren herhangi bir ticari davayı açabilmek için öncelikle arabuluculuya başvurmak durumundasınız, aksi halde davanıza bakılmayacak.

Son düzenlemeye göre, "[...] konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır".  Paranın miktarı veya türüne ilişkin herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

•Kanun maddesinin uygulaması oldukça geniştir. Taraflar tacir olmasa bile kambiyo / kıymetli evrak alacaklarına ilişkin uyuşmazlıklarda da arabuluculuğa başvurmak dava şartı haline getirilmektedir.

•Özel kanun hükümleri gereğince ticari sayılan uyuşmazlıklar da önem taşımaktadır (örneğin: Kooperatifler Kanunu).

•Bu özel kanunlardan doğan uyuşmazlıklar da mutlak ticari dava sayılmakta ve bu davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvurmak dava şartı teşkil etmektedir.

Dava şartı olarak gündeme gelen ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk sürecini bu alanda hizmet veren, deneyimli ve uzman bir kadrodan alınacak destek ile yürütmek büyük önem arz etmektedir.  2018’de Marmaris’te kurulan «Ege Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezi» olarak zorunlu arabuluculuk sürecinde deneyimli arabulucu avukat kadromuzla sizlere destek vermeye hazırız.

 

Arabulucu listemizi görmek için TIKLAYINIZ 

Merkezimize arabuluculuk başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ

Zorunlu arabuluculuk sonuç vermeye başladı

April 29, 2018

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasında 25 bin 944 uyuşmazlıkta anlaşma sağlandı. 

İş Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek, yürürlüğe girmesinin ardından işçi ile işveren uyuşmazlıklarında dava açmadan önce zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması 1 Ocak'ta başladı.

92 BİN 443 BAŞVURU

Adliyelerde kurulan 108 arabuluculuk bürosu ve büroların bulunmadığı yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazı işleri müdürlükleri tarafından ücretsiz olarak başvuruların alınması sürecine geçildi.

İş uyuşmazlığındaki arabuluculuk uygulaması kapsamında bugüne kadar 92 bin 443 başvuru yapıldı. Müracaatların incelenmesinin ardından görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı.

BAŞARI ORANI YÜZDE 66

Uygulamanın başlamasının ardından yaklaşık 80 günlük süreçte arabulucuya giden 25 bin 944 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüldü.

Uyuşmazlıklardan 13 bin 390'ında ise işçi ve işveren anlaşamadı. Böylece uygulama kapsamında arabuluculukta yüzde 66 oranında başarı yakalandı.

İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar, en fazla 3 günde anlaştı.

Uzun mahkeme süreçlerinin yerine kısa sürede uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı uygulama kapsamında bazı işçi ve işverenler, ilk 3 saatte yapılan görüşmelerin ardından uzlaştı.

Diğer 53 bin 109 uyuşmazlıkla ilgili ise arabuluculuk görüşme ve işlemleri sürüyor.

DAVA SAYISI DÜŞTÜ

Öte yandan, arabuluculuk uygulaması, iş uyuşmazlıklarında mahkemelere açılan dava sayısını da düşürdü.

İş uyuşmazlığı kapsamında geçen yılın ilk 80 gününde iş mahkemelerinde 98 bin dava açıldı. Bu yıl arabuluculuk görüşmelerinin ardından anlaşma sağlanamaması üzerine açılan dava sayısı 12 bin 455 oldu. Böylece açılan dava sayısı yüzde 88 oranında azaldı.

MERKEZİMİZE Arabuluculuk başvurusu için TIKLAYINIZ

Arabuluculuk Dava Sayısını Düşürdü - İşçi-işveren uyuşmazlığına yönelik arabuluculuk uygulamasıyla, geçen yılın ilk üç ayında 70 bin olan dava sayısı, bu yılın aynı döneminde 6 bin 700'e düştü

March 26, 2018

İşçi ve işveren 1 Ocak 2018'de başlayan uygulama kapsamında, dava açmadan önce arabuluculuk görüşmelerine katılıyor. Uygulamayla hem işç,i hem de işveren kazanıyor. Eğer arabuculukta anlaşma sağlanamazsa taraflar mahkemenin kapısını çalıyor. Mahkemeye gitmeden uyuşmazlıkların sağlanması konusundaki başarı oranı yüzde 68. 

Kanunun yürürlüğe girmesiyle arabuluculuk bürolarına yapılan 70 bin uyuşmazlık arabulucuk süreci ile çözüldü. Görüşmelerin ardından 15 bin 300 uyuşmazlıkta anlaşma sağlandı. 7 bin 100 uyuşmazlıkta ise anlaşma sağlanamadı. Şu an 47 bin 600 uyuşmazlık başvurusuna ilişkin görüşme ve işlemler devam ediyor.

"Dava sayısı düştü"

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, iş mahkemelerinin dava sayısının arabuluculuk sayesinde azaldığını söyledi. Öztatar, şöyle konuştu:

"İş uyuşmazlığında mahkemelere açılan dava sayılarında büyük oranda düşüş yaşandı. Arabuluculuk görüşmelerinin ardından anlaşma sağlanmayan uyuşmazlıklarla ilgili mahkemelere davalar açıldı. 2017'nin ilk üç ayında 70 bin olan dava sayısı bu yılın aynı döneminde 6 bin 700'e düştü. Böylece, arabuluculuk süreciyle mahkemelerdeki dosya sayısının, iş yükünün azaldığı görülüyor. Arabuluculukla açılan dava sayısı yüzde 90 oranında düştü."

Uygulama ile işçilerin kısa sürede alacaklarına kavuştuğunu, uzun süren mahkeme süreçlerinin sona erdiğini kaydeden Öztatar, arabuluculuktan işverenin de memnun olduğunu dile getirdi.

Arabuluculuk görüşmelerinin gizli yapıldığını aktaran Öztatar, işçi-işveren uyuşmazlığında varılan anlaşmaların emsal oluşturmadığını vurguladı.

Kaynak: AA 

Ege Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezine arabuluculuk başvurusu için TIKLAYINIZ

TOBB'dan, İş Dünyasına Uyuşmazlıklar için Arabuluculuk Çağrısı

March 03, 2018

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu işverenleri ve işçileri dava yolundan önce arabuluculuğa başvurmaya çağırırken, bu sayede çok daha hızlı sonuç alacaklarını ifade etti.​ TOBB Başkanı, bütün işverenlere ve işçilere dava yolundan önce arabuluculuğa başvurmaları çağrısında bulundu. Arabuluculuğun gelişmiş toplumlarda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri içerisinde en fazla kullanılan sistemlerden birisi olduğunu ve Türkiye’de de yaklaşık 4 yıldır uygulandığını bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sisteminin alternatif bir çözüm yolu olarak vatandaşlar tarafından da benimsenmeye başlandığını anlattı.  Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak bu sisteme başından beri destek verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini söyledi.

 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Günümüzde klasik yargılamada yaşanan sıkıntılar herkesin malumu, hal böyle olunca artık çok daha hızlı ve ekonomik çözümler bulmak herkesin hakkı diye düşünüyoruz. Artık devletimiz bu hakkı vatandaşlarına tanıdı, arabuluculuk bir anlamda adalete erişimi kolaylaştıran bir sistem. İş dünyamızın da bu sistemden artık daha fazla yararlanması gerektiği kanaatindeyiz, önceliğimiz mahkeme değil arabuluculuk olmalı, arabuluculuk her iki tarafın da kazandığı ve haklarının korunduğu bir sistem.”

Hangi konularda arabuluculuğa başvurulur?

February 16, 2018

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri her özel hukuk uyuşmazlığı için arabuluculuğa gidilebilir. Bunu, tarafların sulh olabildikleri özel hukuk uyuşmazlıkları arabuluculuğa elverişlidir, şeklinde de ifade edebiliriz.  Arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar, yabancılık unsuru da taşıyabilir.  Arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar, özel hukukun neredeyse tamamında görülmektedir. Bunlar içinde en önemlileri şöyledir: Ticari Uyuşmazlıklar, İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları, Tüketici Uyuşmazlıkları, Kira Uyuşmazlıkları, Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıkları ve Aile Uyuşmazlıkları

Arabuluculuk kaybedeni olmayan dostane bir çözüm yoludur.

 

Arabuluculuk hakkında bilgi almak veya başvuruda bulunmak için merkezimizin +90 (252) 412 9 412 no’lu telefonundan randevu alabilir veya egearabuluculuk@egearabuluculukmerkezi.com  adresine e-posta atabilirsiniz.

•  Merkezimiz, uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla dostane şekilde çözülmesine yönelik hizmet vermek amacıyla, Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı, alanlarında uzman ve tecrübeli  9 arabulucu avukat tarafından 2018 yılında Marmaris/MUĞLA'da kurulmuştur ve tüm Türkiye genelinde hizmet vermektedir. 

•Merkezimiz Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet vermekte olup ekibimizde arabuluculuk müzakerelerini İngilizce dilinde yürütebilecek yeminli tercüman arabulucular da bulunmaktadır.

 

Arabulucu listemizi görmek için TIKLAYINIZ 

Merkezimize arabuluculuk başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ

İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Nedir?

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava açmak isteyen tarafın öncelikle arabuluculuk yoluna gitmesi gerekmektedir. Arabuluculuğa başvurulmadan dava açılması durumunda, dava, dava şartı yokluğundan reddedilecektir.

2018’de Marmaris’te kurulan «Ege Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezi» olarak zorunlu arabuluculuk sürecinde deneyimli arabulucu avukat kadromuzla sizlere destek vermeye hazırız.

Arabulucu listemizi görmek için TIKLAYINIZ 

Merkezimize arabuluculuk başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ

Mahkemede 434 gün, Arabuluculukta 4 gün - İLK AY KARNESİ AÇIKLANDI

Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2018 Ocak ayı içerisinde 6 bin 423 dosyada arabuluculuk görüşmeleri tamamlandı ve toplam 4 bin 637 dosyada taraflar anlaştı.  Bu %70 oranında bir başarıyı temsil etmektedir.  Azami anlaşma süresi ise 4 gün olarak açıklandı.  İş mahkemelerinde davaların ortalama görülme süresi 434 gün olarak açıklanmıştı.

Ege Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Marmaris'te Açıldı

EGE ARABULUCULUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ, uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesine yönelik hizmet vermek amacıyla, Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı, alanlarında uzman ve tecrübeli 9 arabulucu tarafından Marmaris/MUĞLA'da faaliyetlerine başlamıştır ve tüm Türkiye genelinde hizmet vermektedir.

Arabuluculuk kaybedeni olmayan dostane bir çözüm yoludur.

Doğru iletişim ile çözüme kavuşmak her zaman mümkündür.  

Arabuluculuk hakkında bilgi almak veya başvuruda bulunmak için merkezimizin +90 (252) 412 9 412 no’lu telefonundan randevu alabilir veya egearabuluculuk@egearabuluculukmerkezi.com  adresine e-posta atabilirsiniz.

 

Arabulucu listemizi görmek için TIKLAYINIZ 

Merkezimize arabuluculuk başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ

Please reload

bottom of page