top of page

ARABULUCULUK SÜRECİ NASIL İŞLER?

 

Dava Şartı Arabuluculukta Başvuru Yapılması: 

Dava şartı arabuluculukta başvuru için iki alternatif vardır:
 

1. Tarafların anlaşarak doğrudan özel kurulmuş arabuluculuk merkezlerine (örneğin: EGE ARABULUCULUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ) başvurmaları ve diledikleri arabulucuyu seçmeleri mümkündür.

Merkezimize uyuşmazlığın tarafları olarak doğrudan birlikte başvuru yapmak için:

 

BAŞVURU FORMU  İş Uyuşmazlıkları: Arabulucu Belirleme Tutanağı'nı indirmek için lütfen tıklayınız!!!

BAŞVURU FORMU  Ticari Uyuşmazlıklar: Arabulucu Belirleme Tutanağı'nı indirmek için lütfen tıklayınız!!!

2. Diğer alternatif adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına başvuru yapılmasıdır.  Arabuluculuk bürosu olmayan yerlerde arabuluculuk bürosu sıfatıyla görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından işlemler gerçekleştirilir.  Bu durumda taraflar birlikte başvuru yaparak bir arabulucu üzerinde anlaşmadıkları takdirde sistem otomatik olarak arabulucular siciline kayıtlı bir arabulucuyu atar.  

ÖNEMLİ NOT: EĞER LİSTEMİZDEN DİLEDİĞİNİZ BİR ARABULUCUNUN GÖREVLENDİRİLMESİNİ İSTİYORSANIZ YUKARIDAKİ ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞINI DOLDURARAK DOĞRUDAN MERKEZİMİZE BAŞVURU YAPMANIZI TAVSİYE EDERİZ.

      

İhtiyari Arabuluculukta Başvuru:

 

Dava şartı olmayan, yani ihtiyari arabuluculukta, taraflardan biri veya bütün taraflar birlikte gelerek arabuluculuk hizmetlerimizden faydalanmak için merkezimize başvurabilirler.  Dilerseniz bu başvuruyu online formumuzu doldurarak e-posta yoluyla da yapabilirsiniz.

 

İhtiyari arabuluculuk süreçleri için 300TL başvuru ücreti + vergiler, ve işin niteliğine göre masraflar için bir avans talep etmekteyiz.  İhtiyari arabuluculuk sürecinde arabuluculuk ücretleri için Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini uygulamaktayız.

 

İhtiyari Arabuluculukta başvuru ücreti ve avans ödemesi EGE ARABULUCULUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ'nin IBAN BİLGİLERİ için bizimle irtibata geçin

 

GENEL OLARAK ARABULUCULUK SÜRECİNİN AŞAMALARI:

 

Arabuluculuk oldukça esnek bir çözüm olup, tarafların istekleri ön plandadır. Dolayısıyla; her arabuluculuk için tek bir modelden bahsedilemez.  Ancak sürecin başlamasına ve işleyişine yönelik belli başlı kurallar ve uygulamalar mevcuttur.

 

Arabuluculuk Sürecinin Başlaması:

 

Öncelikle, ihtiyari arabuluculuk sürecinin başlayabilmesi için her iki tarafın da onayının olması gerekir.  Arabulucuya gitmek isteyen taraf diğer tarafı arabuluculuğa davet edebilir.  Dilerseniz bu daveti merkezimize başvurarak bizim aracılığımızla da yapabilirsiniz.

 

Arabulucunun belirlenmesinin ardından, arabuluculuk faaliyetinin devamına ilişkin taraflar ve arabulucu arasında “Arabulucu Sözleşmesi” imzalanır.

 

Arabulucu Sözleşmesi imzalandıktan, yani arabulucu taraflarca seçildikten / atandıktan sonra, arabulucu, hazırlık aşamasında şu adımları izleyerek ilerler:

 

● Arabuluculuk süreci öncesinde taraflarla irtibat kurar ve sürece ilişkin sorularını cevaplar.

● Arabuluculuk görüşmelerinin yapılacağı yeri ve zamanı düzenler; ortak veya ayrı (özel) görüşmelere göre mekânın fiziksel ve diğer tüm hazırlıklarını önceden yapar.

● Bir kontrol listesi hazırlar ve sürece ilişkin ön planlama yapar.

● Uyuşmazlığın türü ve arka planı konusunda tarafarın farkındalığının oluşmasını sağlar.

 

Ön Görüşme:

 

Arabulucu, ortak toplantı öncesinde taraflar ve/veya kanuni temsilcileri ile temasa geçerek uyuşmazlık hakkında bilgi ve belge talep edebilir. Ön görüşmelerin yararları şunlardır.

 • Arabuluculuk süreci, faydaları ve diğer çözüm yollarından farkı anlatılır.

 • Arabulucunun uyuşmazlık hakkında daha detaylı bilgi edinmesine ve anlaşmayı etkileyebilecek ana hususları önceden öğrenmesine olanak sağlar.

 • Taraflar açısından kabul edilebilir bir sonuca ulaşmada etkili olabilecek bilgilerin arabulucu tarafından saptanmasına hizmet eder.

 

Asıl Arabuluculuk oturumları:

Arabulucu, tarafları ilk oturuma davet etmek için ortak bir gün ve saat kararlaştırır. Bu oturumlar, ortak ve/veya özel olarak birden fazla şekilde yapılabilir. Arabulucu gerek uyuşmazlığın niteliğine gerekse tarafların durumuna göre oturumları ne şekilde düzenleyeceğine karar verebilir.  Bazı durumlarda online arabuluculuk, telekonferans veya video-konferans metotları tercih edilebilir.

 

Ortak Oturumlar:

 

Ortak oturumlarda taraflar ve eğer tercih ediliyorsa kanuni temsilcileri bir aradadır.

 

Müzakere sürecini arabulucu nezaretinde birlikte yürütürler.

 

Ortak oturumlar;

 • Tarafların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlar.

 • Tarafların birbirlerine ait menfaatlerini ve ortak yönlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

 • Hukuki durumlardaki güçlü ve zayıf noktalar ile çözüme ulaşılmaması halinde ortaya çıkacak sonuçları görmelerini sağlar.

 • Tarafların uyuşmazlığı sona erdirecek çözümler üretmelerine ve bu üretilen çözümler üzerinde müzakere ederek, menfaatlerine uygun çözümler bulmalarına olanak tanır.

 

Özel oturumlar:

 

Özel Oturumlarda tarafların her biri arabulucu ile özel olarak görüşür.  Bu toplantılarda edinilen bilgileri, taraf izin vermedikçe arabulucu diğer tarafa açıklayamaz.  

 

Özel oturumlar;

 • Tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

 • Tarafların birinin diğer tarafın bilmesini istemediği hususları arabulucuya anlatmasına, ortaya çıkarılması gerekli sorunlar varsa bunların açıklanmasına imkan tanır.

 • Arabulucunun, tarafların çözüme ne kadar yakın olduklarını ölçmesine ve uzlaşma alanını belirlemesine olanak sağlar.

 

Arabuluculuğun Sona Ermesi:

 

Arabuluculuk süreci aşağıdaki hallerde sona erer.

 

 • Tarafların anlaşmaya varması.

 • Arabulucu tarafından bir sonuca varılamayacağının ve daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi.

 • Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi.

 • Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi.

 • Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi.

bottom of page